Yurtdışı Eğitim Programları

Kayıtlar Lokal, Düşünceler Global

Günümüz toplumunda, global bilgi, beceri ve deneyimler hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Yurtdışı Eğitim Programları öğrenciler ve toplulukların dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve şehirlerle bağlantı kurabilmeleri için ilgi çekici ve heyecan verici bir yol sunuyor.

Neden Yurtdışı Eğitim

“Bu deneyimin hayatımı nasıl değiştirdiğini kelimelere dökebileceğimi bile sanmıyorum… Sadece başka bir kültür ve başka insanlar tanımakla kalmadım, kendimle ilgili de birçok şey öğrenme fırsatı buldum.”
– Metin B. (2004)

Avusturya’da üniversite eğitimi farklı bir kültürü tanımamı ve daha önce bilmediğim bir tarzda yaşam biçimini tanıma fırsatı verdi. Ne kadar bağımsız olduğumu ve başkalarına yardımcı olmak için kullanabileceğim liderlik becerilerini öğrendim.
– Ebru İ. (2007)

yurtdışında eğitim Bu deneyim sonrasında kazandığım özgürlük duygusu ve öğrendiklerim beni bile şaşırttı. Almanca ve İngilizcemi geliştirdim ve artık daha çok şey öğrenme konusunda daha fazla motivasyonum var.
– Mesut D. (2005)

Yurtdışında eğitim global bilgi, beceri ve deneyimler geliştirmek için gerçek bir dünya deneyimi sağlamaktadır. İşverenler, yurtdışında eğitimi; hem işe alacakları kişilerin global konularda bilgi sahibi olduklarının ve hem de onların bağımsızlık ve işyerinde liderlik girişimlerinin bir göstergesi olarak görmektedirler. Spesifik yurtdışı eğitim programları spesifik konularda dil beceri ya da deneyimini geliştirebilir. Avusturya’da üniversite eğitimi siz birçok yönden olumlu özellikle kazandıracaktır.

Online Sayaç